Utbildning | APV

Rätt utbildning och rätt kompetens är en förutsättning för att få utföra arbete på och längs våra vägar.

 

Arbete på väg är en särskilt riskfylld och ansvarsfullt arbete där du behöver rätt förutsättningar för att kunna förutse och undvika de risker som finns i din arbetsmiljö.
 
Kompetens är också ett lagkrav som din arbetsgivare måste tillgodose för dig. Ansvarar du för arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar ställs inte bara kompetenskrav, utan även krav på att du i vissa fall ska klara certifieringsprov.
 
Kontakta oss för ett upplägg som passar dig.

Alla har rätt till en säker arbetsplats